Štipendium na univerzitách

Oxford a Cambridge

Najtalentovanejší študenti si zaslúžia podporu, preto im pomáhame financovať štipendium na najprestížnejších svetových univerzitách. Rovnako je to dôležité pre Slovensko ako také, aby sme získali šikovných ľudí, ktorí budú posúvať našu krajinu vpred.

Grantový program

Pre rok 2023 vyhlasujeme grantový program na podporu slovenských študentov študujúcich na magisterskom stupni zahraničných univerzít Oxford a Cambridge vo Veľkej Británii v študijných odborov STEM (Science, technology, engineering and mathematics).

Uvedomujeme si, že štúdium v zahraničí vie byť častokrát náročné a viacerí Slováci si ho nemôžu dovoliť. Preto chceme našou nadáciou odmeniť tých najšikovnejších študentov a poskytnúť im pomocnú ruku.

Grantový program otázky a odpovede

Čo je cieľom grantového programu?

Cieľom grantového projektu je podpora slovenských študentov študujúcich na zahraničných univerzitách Oxford a Cambridge vo Veľkej Británii.

Kto sa môže zapojiť do grantu?

Do grantového programu sa môžu prihlásiť fyzické osoby, občania Slovenskej republiky, ktoré sa uchádzajú o štúdium na magisterskom stupni štúdia na univerzitách Oxford a Cambridge v študijných odboroch STEM (Science, technology, engineering, and mathematics).

Aká je výška grantovej podpory?

Z Nadácie Alto je na účely grantového programu vyčlenená suma vo výške 50 000 eur. Maximálna výška podpory pre úspešného uchádzača je 10 000 eur.

Aký je časový harmonogram grantového programu?

Grantový program je vyhlásený na dobu určitú, od 20. marca 2023 do 31. mája 2023. Výberová komisia má 15 dni na posúdenie žiadosti. Uchádzači, ktorí splnili podmienky budú prizvaní na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční začiatkom júna 2023. Pohovor bude možné vykonať aj online formou.

Ako sa môžem prihlásiť do grantového programu?

Pre možnosť čerpania grantu musí uchádzač vyplniť formulár vo forme elektronickej žiadosti. Konkrétne náležitosti potrebné na vyplnenie formulára nájdete na www.nadaciaalto.sk.

Ako prebieha hodnotenie žiadostí?

Žiadosti o grant bude hodnotiť nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Nadácie Alto a externých expertov pre oblasť vzdelávania. Porota vyberie na základe individuálneho a následne spoločného hodnotenia najlepších uchádzačov, ktorí získajú finančnú grantovú podporu.

Koho môžem kontaktovať v prípade otázok?

Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese office@nadaciaalto.sk.

Formulár na registráciu

Interview

"Na Slovensku chýbali nadácie a štipendiá na podporu študentov v zahraničí, takže som musel naslepo hľadať inú formu podpory."

Podporujeme Mateja Urbana, študenta Computer Science na University of Cambridge, Trinity College

Kliknutím si môžete prečítať celý rozhovor.

Prečo si sa rozhodol študovať na Computer Science na University of Cambridge?

Jeden z hlavných dôvodov je, že môžem študovať medzi ostatnými veľmi motivovanými a šikovnými študentmi. Ľahko sa teda nájde skupina, ktorá chce napríklad spolupracovať na zaujímavom projekte alebo študovať určitú tému viac do hĺbky.

Veľmi sa mi tiež páči spôsob učenia, konkréte supervízie, kde malá skupina (1-3 študentov) diskutuje so supervízorom o prebranej téme a úlohách ktoré vypracovali vopred. Tým, že sú skupiny tak malé, každý sa zapája.

Rozhodoval som sa aj podľa toho, že je tam pomerne aktívna Czech and Slovak Society a človek sa necíti sám v novom prostredí.

Aké sú náklady na štúdium?

Ja spolu platím 45 000 GBP ročne. Rôzne predmety to majú odlišne, ale minimum (na Cambridge) je okolo 35 000 GBP.

Ako sa zmenilo financovanie štúdia pre slovenských študentov po Brexite?

Zmenilo sa, že EÚ študenti už neštudujú za domáce ceny, ale za medzinárodné. V praxi to znamená, že je štúdium 3 až 5-krát drahšie (podľa predmetu). Taktiež študenti prišli o možnosť podpory od britskej vlády vo forme študentskej pôžičky.

Je podmienkou prijatia aj výkaz o dostatku financií daného študenta?

Áno, jednou z podmienok prijatia je dokladovať dostatok financií na celé trvanie štúdia, vrátane rezervy pre životné náklady.

Aké formy podpory v súčasnosti existujú pre Slovenských študentov?

Existuje Štipendium Martina Filka. To má ale podmienku, že sa študent musí zaviazať pracovať 3 roky v štátnej správe. Okrem toho neviem o žiadnych oficiálnych štipendiách, aj keď som pomerne veľa času strávil hľadaním.

Ešte môžem spomenúť Fond na podporu vzdelávania, ktorý ponúka študentské pôžičky.

Poskytuje Cambridge podporu financovania?

Banka Cambridge Trust ponúka príspevok na školné, no neuvádzajú v akej výške ani akému počtu študentom. Okrem toho niektoré Colleges majú vlastné fondy, z ktorých dávajú štipendiá. Moja college, Trinity, má napríklad štipendiá určené práve pre medzinárodných študentov, z čoho päť plných štipendií je vyhradených pre európskych študentov. Ak budete prijatí, príde vám mail s inštrukciami ako žiadať o všetky tieto štipendiá. Dovtedy netreba nič špeciálne riešiť.

Akú formu financovania si vyhľadával ty?

V prvom rade som sa snažil nájsť oficiálne štipendiá a kontaktovať nadácie, ktoré podporujú študentov. Keďže to nebolo úspešné, začal som hľadať ľubovoľnú formu podpory tým, že som kontaktoval rôzne firmy, konkrétne osoby a neskôr aj verejnosť.

Čo bolo pre teba najnáročnejšie pri hľadaní financií? S akými ohlasmi si sa stretol na Slovensku?

Najnáročnejšie bolo to, že na Slovensku chýbali nadácie a štipendiá na podporu študentov v zahraničí, takže som musel naslepo hľadať inú formu podpory. Znamenalo to veľa napísaných mailov, z čoho na väčšinu som ani nedostal odpoveď.

Myslím, že ohlasy boli vo väčšine prípadov pozitívne, aj keď často skeptické či to štúdium za to vôbec stojí, čo celkom chápem, lebo ide o naozaj veľa peňazí.

Ako si v súčasnosti financuješ štúdium?

Časť financujem z podpory od pána Oravkina a pána Smolára a ešte som dostal čiastočnú podporu od Trinity College. Zvyšok si platím zo svojho (počas môjho gap year-u som si niečo zarobil) a niečo mi posielajú rodičia.

Čo by si odkázal slovenským študentom/záujemcom Oxbridge, ktorí hľadajú financovanie?

Asi len to, že financovaniu treba venovať čas a začať to riešiť dosť skoro, pretože je možné, že budete musieť veľa googliť a napísať množstvo emailov, kým niečo nájdete. Dobré je si na to vyhradiť čas, kedy sa venujete iba tomu (napríklad hodinu denne, podľa toho koľko ste ochotní sa tomu venovať). A naozaj odporúčam písať ľuďom. Možno nájdete niekoho, kto vás rád podporí, alebo sa aspoň viete dozvedieť nejaké užitočné informácie.