Štipendium na univerzitách

Oxford a Cambridge

Najtalentovanejší študenti si zaslúžia podporu, preto im pomáhame financovať štipendium na najprestížnejších svetových univerzitách. Rovnako je to dôležité pre Slovensko ako také, aby sme získali šikovných ľudí, ktorí budú posúvať našu krajinu vpred.

Grantový program

Pre rok 2024 vyhlasujeme grantový program na podporu slovenských študentov študujúcich na magisterskom stupni zahraničných univerzít Oxford a Cambridge vo Veľkej Británii v študijných odborov STEM (Science, technology, engineering and mathematics).

Uvedomujeme si, že štúdium v zahraničí vie byť častokrát náročné a viacerí Slováci si ho nemôžu dovoliť. Preto chceme našou nadáciou odmeniť tých najšikovnejších študentov a poskytnúť im pomocnú ruku.

Grantový program otázky a odpovede

Čo je cieľom grantového programu?

Cieľom grantového projektu je podpora slovenských študentov študujúcich na zahraničných univerzitách Oxford a Cambridge vo Veľkej Británii.

Kto sa môže zapojiť do grantu?

Do grantového programu sa môžu prihlásiť fyzické osoby, občania Slovenskej republiky, ktoré sa uchádzajú o štúdium na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia na univerzitách Oxford a Cambridge v študijných odboroch STEM (Science, technology, engineering, and mathematics).

Aká je výška grantovej podpory?

Z Nadácie Alto je na účely grantového programu vyčlenená suma vo výške 50 000 eur. Maximálna výška podpory pre úspešného uchádzača je 10 000 eur.

Aký je časový harmonogram grantového programu?

Grantový program je vyhlásený na dobu určitú, od 25. marca 2024 do 31. mája 2024. Výberová komisia má 15 dni na posúdenie žiadosti. Uchádzači, ktorí splnili podmienky budú prizvaní na ústny pohovor, ktorý sa uskutoční začiatkom júna 2024. Pohovor bude možné vykonať aj online formou.

Ako sa môžem prihlásiť do grantového programu?

Pre možnosť čerpania grantu musí uchádzač vyplniť formulár vo forme elektronickej žiadosti. Konkrétne náležitosti potrebné na vyplnenie formulára nájdete na www.nadaciaalto.sk.

Ako prebieha hodnotenie žiadostí?

Žiadosti o grant bude hodnotiť nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Nadácie Alto a externých expertov pre oblasť vzdelávania. Porota vyberie na základe individuálneho a následne spoločného hodnotenia najlepších uchádzačov, ktorí získajú finančnú grantovú podporu.

Koho môžem kontaktovať v prípade otázok?

Kontaktovať nás môžete na emailovej adrese office@nadaciaalto.sk.

Formulár na registráciu

Interview

"Na Slovensku chýbali nadácie a štipendiá na podporu študentov v zahraničí, takže som musel naslepo hľadať inú formu podpory."

Podporujeme Mateja Urbana, študenta Computer Science na University of Cambridge, Trinity College

Kliknutím si môžete prečítať celý rozhovor.

Prečo si sa rozhodol študovať na Computer Science na University of Cambridge?

Jeden z hlavných dôvodov je, že môžem študovať medzi ostatnými veľmi motivovanými a šikovnými študentmi. Ľahko sa teda nájde skupina, ktorá chce napríklad spolupracovať na zaujímavom projekte alebo študovať určitú tému viac do hĺbky.

Veľmi sa mi tiež páči spôsob učenia, konkréte supervízie, kde malá skupina (1-3 študentov) diskutuje so supervízorom o prebranej téme a úlohách ktoré vypracovali vopred. Tým, že sú skupiny tak malé, každý sa zapája.

Rozhodoval som sa aj podľa toho, že je tam pomerne aktívna Czech and Slovak Society a človek sa necíti sám v novom prostredí.

Aké sú náklady na štúdium?

Ja spolu platím 45 000 GBP ročne. Rôzne predmety to majú odlišne, ale minimum (na Cambridge) je okolo 35 000 GBP.

Ako sa zmenilo financovanie štúdia pre slovenských študentov po Brexite?

Zmenilo sa, že EÚ študenti už neštudujú za domáce ceny, ale za medzinárodné. V praxi to znamená, že je štúdium 3 až 5-krát drahšie (podľa predmetu). Taktiež študenti prišli o možnosť podpory od britskej vlády vo forme študentskej pôžičky.

Je podmienkou prijatia aj výkaz o dostatku financií daného študenta?

Áno, jednou z podmienok prijatia je dokladovať dostatok financií na celé trvanie štúdia, vrátane rezervy pre životné náklady.

Aké formy podpory v súčasnosti existujú pre Slovenských študentov?

Existuje Štipendium Martina Filka. To má ale podmienku, že sa študent musí zaviazať pracovať 3 roky v štátnej správe. Okrem toho neviem o žiadnych oficiálnych štipendiách, aj keď som pomerne veľa času strávil hľadaním.

Ešte môžem spomenúť Fond na podporu vzdelávania, ktorý ponúka študentské pôžičky.

Poskytuje Cambridge podporu financovania?

Banka Cambridge Trust ponúka príspevok na školné, no neuvádzajú v akej výške ani akému počtu študentom. Okrem toho niektoré Colleges majú vlastné fondy, z ktorých dávajú štipendiá. Moja college, Trinity, má napríklad štipendiá určené práve pre medzinárodných študentov, z čoho päť plných štipendií je vyhradených pre európskych študentov. Ak budete prijatí, príde vám mail s inštrukciami ako žiadať o všetky tieto štipendiá. Dovtedy netreba nič špeciálne riešiť.

Akú formu financovania si vyhľadával ty?

V prvom rade som sa snažil nájsť oficiálne štipendiá a kontaktovať nadácie, ktoré podporujú študentov. Keďže to nebolo úspešné, začal som hľadať ľubovoľnú formu podpory tým, že som kontaktoval rôzne firmy, konkrétne osoby a neskôr aj verejnosť.

Čo bolo pre teba najnáročnejšie pri hľadaní financií? S akými ohlasmi si sa stretol na Slovensku?

Najnáročnejšie bolo to, že na Slovensku chýbali nadácie a štipendiá na podporu študentov v zahraničí, takže som musel naslepo hľadať inú formu podpory. Znamenalo to veľa napísaných mailov, z čoho na väčšinu som ani nedostal odpoveď.

Myslím, že ohlasy boli vo väčšine prípadov pozitívne, aj keď často skeptické či to štúdium za to vôbec stojí, čo celkom chápem, lebo ide o naozaj veľa peňazí.

Ako si v súčasnosti financuješ štúdium?

Časť financujem z podpory od pána Oravkina a pána Smolára a ešte som dostal čiastočnú podporu od Trinity College. Zvyšok si platím zo svojho (počas môjho gap year-u som si niečo zarobil) a niečo mi posielajú rodičia.

Čo by si odkázal slovenským študentom/záujemcom Oxbridge, ktorí hľadajú financovanie?

Asi len to, že financovaniu treba venovať čas a začať to riešiť dosť skoro, pretože je možné, že budete musieť veľa googliť a napísať množstvo emailov, kým niečo nájdete. Dobré je si na to vyhradiť čas, kedy sa venujete iba tomu (napríklad hodinu denne, podľa toho koľko ste ochotní sa tomu venovať). A naozaj odporúčam písať ľuďom. Možno nájdete niekoho, kto vás rád podporí, alebo sa aspoň viete dozvedieť nejaké užitočné informácie.

Interview

"Nenašla som ani jeden grant, o ktorý by som sa mohla uchádzať ako stredoškoláčka, ktorú prijali na univerzitu do zahraničia. Aj vo vyšších ročníkoch boli moje možnosti veľmi obmedzené. Preto som bola veľmi rada, že sa mi podarilo získať grant od Nadácie Alto."

Podporujeme Paulínu Vicenovú, študentku biomedicínskych vied na Oxfordskej univerzite

Kliknutím si môžete prečítať celý rozhovor.

Čo presne študuješ?

Študujem biomedicínske vedy na Oxfordskej univerzite. Je to odbor veľmi podobný medicíne s tým rozdielom, že zo mňa nebude lekárka, ale vedkyňa. Prvý a druhý ročník som prešla s vyznamenaním. Momentálne sa pripravujem na záverečné bakalárske skúšky. Som už prijatá aj na postgraduálne štúdium. Rozhodujem sa medzi doktorátom na Oxforde a v Londýne.

Prečo si sa rozhodla študovať práve tento odbor?

O vedu som sa začala zaujímať počas štúdia na osemročnom gymnáziu v Partizánskom. Uvedomila som si, že na svete máme obmedzené množstvo zdrojov. Práve vedecký pokrok nám umožňuje tieto zdroje efektívnejšie využívať a tak napredovať ako spoločnosť. Tým najcennejším zdrojom každého z nás je naše zdravie. Môj záujem o zdravie a liečbu chorôb ma viedol až na Oxford, ktorý v tejto oblasti poskytuje svetovo najuznávanejšiu výučbu.

Si jedna z mála Sloveniek, ktorej sa podarilo splniť si sen. Ako si zareagovala na to, že ťa vybrali?

Živo si to pamätám, bolo to 12. januára pred troma rokmi. Bol to pre mňa šok a aj radosť naraz. Hneď som začala premýšľať nad tým, či mám z čoho zaplatiť celé štúdium. Vedela som, že bez grantu si nebudem môcť dovoliť financovať kvôli vysokým nákladom.

Hľadala si nejaké konkrétne granty?

Áno, ale nenašla som ani jeden grant, o ktorý by som sa mohla uchádzať ako stredoškoláčka, ktorú prijali na univerzitu do zahraničia. Aj vo vyšších ročníkoch boli moje možnosti veľmi obmedzené. Preto som bola veľmi rada, že sa mi podarilo získať grant od Nadácie Alto.

V čom ti táto suma pomohla?

Bol to zatiaľ najväčší grant, aký som kedy získala a teda v sume 10 tisíc eur. Tieto peniaze mi pomohli zaplatiť základné náklady na štúdium a výrazne zmenšili bremeno mojich finančných starostí.

Čomu presne sa na Oxforde venuješ?

V mojom bakalárskom výskume som sa zamerala na rakovinu prostaty. Najviac ma ale zaujíma regeneratívna medicína - obnova opotrebovaných a poškodených buniek a tkanív. Minulé leto som aj vďaka grantu od Nadácie Alto mohla absolvovať výskumnú stáž krvotvorných kmeňových buniek na univerzite v Izraeli.

Máte v rámci Oxfordu aj komunitu? Stretávaš sa aj so Slovákmi?

Je tu česko-slovenský klub a v rámci neho sa stretávame. Ide ale hlavne o študentov magistra alebo doktorantúry. Nestretla som tu žiadneho Slováka, ktorý začal bakalárske štúdium po brexite, kedy sa pre nás výrazne zvýšili náklady na štúdium.

Čo by si možno poradila študentom a študentkám, ktoré sa tento rok chcú prihlásiť o grant?

Určite je dôležité ukázať motiváciu a to, prečo majú podporiť práve vás. Musíte napísať kvalitný životopis, motivačný list, odporúčací list od pedagóga a mať dobrý študijný priemer známok. Dajte si na tom záležať. Nasleduje ústny pohovor, kde budete preberať rôzne témy, ale hlavne vašu motiváciu na štúdium.

Chceš sa po štúdiu vrátiť na Slovensko?

Ak dostanem na Slovensku zaujímavú výskumnú príležitosť tak určite áno, ale zatiaľ by som chcela ostať v zahraničí. Je možné, že nezostanem vo Veľkej Británii, ale v nejakej krajine Európskej únie, kde nebudem potrebovať víza. Čo však robím je, že doučujem Slovákov vedu a radím so štúdium v zahraničí. A ak bude mať niekto na mňa akékoľvek otázky tak veľmi rada odpoviem a pomôžem.

Interview

"Grant mi pomohol uhradiť niektoré z nákladov na štúdium, konkrétne časť z ročného fee. Bola som menej v strese a som za to vďačná aj Nadácii Alto."

Podporujeme Frederiku Malichovú, študentku neurodegeneratívnych ochorení na University of Cambridge, St. Catherine's College

Kliknutím si môžete prečítať celý rozhovor.

Čo presne študuješ?

Som na University of Cambridge, konkrétne pod St. Catherine's College. Venujem sa neurodegeneratívnym ochoreniam a študujem MPhil Medicinal sciences so zameraním na Clinical Neurosciences.

Prečo si sa rozhodla študovať práve tento odbor?

Bakalára som študovala na University College London, kde som študovala BSc Biomedical Sciences, čo je odbor veľmi podobný medicíne. Po prvom roku sme sa museli začať nejako špecializovať a mali sme na výber bunkovú biológiu, anatómiu, neurovedu, farmakológiu a development science. Mňa najviac bavila neuroveda. Sama som mala skúsenosť s neurodegenratívnym ochorením typu Frontemporálnej demencie v rodine. Videla som, aké zničujúce sú následky nezdravého mozgu a chcela som sa dozvedieť viac o ľudskom mozgu. I vďaka tomu som sa rozhodla prihlásiť sa na magisterský program MPhil Clinical Neuroscience na University of Cambridge.

V tejto téme si sa rozhodla pokračovať aj na magisterskom stupni?

Áno, rozhodla som sa postupne si vyberať predmety, vďaka ktorým by som sa mohla posúvať vpred v tejto téme a v problematike rôznych typov neurodegenerácií. Ľudí s neurodegeneračnými ochoreniami stále pribúda, neexistujú na nich žiadne lieky a na niektoré typy chorôb nie sú ani kvalitné diagnostické metódy.

Štúdium vo Veľkej Británii je finančne náročné. Ako si získavala financie na štúdium ty?

S úhradou nákladov na štúdium mi pomáhali rodičia. Za čo som im nesmierne vďačná. Ale okrem toho som si privyrábala aj babysittingom, prácou v kaviarni, či v reštauráciách a teraz si privyrábam písaním blogov.

Získala si grant od Nadácie Alto za 10 tisíc eur na štúdium na univerzite Cambridge. V čom ti táto suma pomohla?

Pomohlo mi to uhradiť niektoré z nákladov na štúdium, konkrétne časť z ročného fee. Bola som menej v strese a som za to vďačná aj Nadácii Alto.

Čo by si možno poradila študentom a študentkám, ktorý by chceli získať tento grant od Nadácie Alto?

Je dôležité napísať dobrý motivačný list a životopis a referencie. Ak je študent úspešný, je zavolaný na interview. To moje obsahovalo prípravu prezentácie a následne zodpovedanie otázok ohľadne predošlého štúdia, výskumu ale aj personálne otázky. Je dôležité preukázať vlastnú iniciatívu a záujem o štúdium.

Chcela by si sa vrátiť neskôr na Slovensko a riešiť tieto dôležité témy aj tu?

Najprv by som chcela využiť kontakty, ktoré mám tu a vyskúšať si prácu aj v zahraničí. Ale myslím si, že sa do budúcna vrátim aj na Slovensko, pretože je na Slovensku fakt super život.

V čom vidíš možno rozdiely, keď to porovnávaš so svojimi známymi v štúdiu v zahraničí a na Slovensku?

U nás vo Veľkej Británii sa neučím len naspamäť veci cez knihy, či publikované štúdie, ale rozvíja sa u nás aj kritické myslenie. Tu nás nútia zamýšľať sa nad všetkým a kriticky premýšľať aj nad všetkými štúdiami. Okrem toho tu máme úžasnú college, kde sa všetci stretávame a kde je všetko, čo potrebujem od knižnice, po fitko, cez spoločnú reštauráciu. Všetko, čo potrebujem k životu je na jednom mieste. Žijeme si tam taký spoločný, komunitný život, čo je skvelé. Vždy keď sa vraciam na college, tak mám pocit, že sa vraciam domov.

Čo by si možno chcela svojím výskumom, či prácou priniesť do budúcna?

Určite by som chcela priniesť nejakú zaujímavosť, ktorá by vedela posunúť vývoj buď diagnostických metód, liečby alebo prispieť k hlbšiemu porozumeniu demencie, respektíve frontotemporálnej demencie. Verím, že sa mi to aj vďaka štúdiu podarí.