Pomáhame spoločnosti podporou vzdelávania

a lokálnym komunitám podporou

rozvojových projektov

O nadácii

Misia nadácie Alto je pomáhať spoločnosti podporou šikovných a talentovaných ľudí a ich projektov. Zameriavame sa najmä na realizáciu aktivít, ktoré prispievajú k získaniu kvalitného vzdelávania a rozvoju lokálnych komunít.

Nadácia Alto sa dlhodobo zameriava na finančnú podporu lokálnych projektov, ktoré sa snažia o zlepšenie konkrétnych komunít na Slovensku. Zároveň pomáhame výnimočným študentom nasledovať svoje sny a poskytujeme im štipendiá na štúdium univerzít v Oxforde a Cambridge. Ako nadácia si zakladáme na transparentnosti a zodpovednom hospodárení s financiami. Cieľové projekty si preto vyberáme na báze identických hodnôt.

Správna rada

Jozef Oravkin

Founder Alto Real Estate

Gabriel Tóth

CEO New School Communications

Ján Klimko

Externý poradca

Správkyňa nadácie

Viera Jarasová

Štipendium na univerzitách

Oxford a Cambridge

Rozvoj lokálnych

komunít