Rozvoj lokálnych komunít

Podporujeme ľudí, organizácie či jednotlivé iniciatívy, ktorých cieľom je zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme.

Podpora komunít

Ako zodpovedný developer si uvedomujeme dôležitosť fungujúcich komunít pre rozvoj konkrétnych lokalít. Výsadba zelene, lavičky či nové ihriská - to je len hŕstka vecí, ktoré potrebujú pozornosť a dokážu vylepšiť život na danom mieste. Nadácia Alto podporuje verejnoprospešné projekty, ktoré tvoria lepšie miesto na život.

Predchodcom Nadácie Alto bolo Občianske združenie Heľpa - šport a vzdelanie, ktoré vzniklo v roku 2012. Za niekoľko rokov pôsobenia malo združenie možnosť participovať a podporiť desiatky projektov. Príkladom je rekonštrukcia materskej skôlky, Heľpiansky kros - Memoriál Štefana Bošeľu či školu tanca počas folklórneho festivalu Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe.